Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://sakerhetsteknikab.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Användaruppgifter insamlade genom kontaktformulär (namn, e-postadress, telefonnummer) sparas på obestämd tid för att kunna återkoppla till dig.

Cookie-filer

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på hemsidan. Vi sparar ingen personlig information genom cookies. Du kan ändra inställningar i din webbläsare om du inte vill ha cookies.

På prosero.com använder vi cookies för att göra hemsidan mer användarvänlig för dig. Om du gör ändringar på hemsidan sparas dessa i en cookie. Nästa gång du besöker sidan kommer du inte behöva göra samma ändring igen. Cookien informerar hemsidan att du har besökt den tidigare och vilka ändringar som gjorts. Om du ändrar dessa inställningar igen så kommer den gamla cookien ersättas med en ny. Cookien används på så sätt för att underlätta för dig som besökare av hemsidan.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du registrerar dig som användare på vår webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter som anges i din profil. Du kan se, redigera eller radera dina personuppgifter när som helst (med undantaget att du inte kan ändra ditt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har gällande dina uppgifter

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsmässiga skäl.

Personuppgiftsinsamling via kamerabevakning

Säkerhetsteknik i Örestad AB spelar in video på de områden där vi tydligt informerar med skyltning om kamerabevakning. Vårt behov att behandla dina personuppgifter är baserat på en intresseavvägning rörande vårt intresse att säkerställa att våra fastigheter och lokaler är säkra för vår personal, såväl som för dig som besökare, användare eller hyresgäst. Personuppgifter samlas in för att förebygga och identifiera brott, identifiera och övervaka brandrisker samt igenkänna och/eller identifiera individer och/eller fordon.

Personuppgifter delas med tredje part endast om denna har ett berättigat behov av att se personuppgifter för teknisk support eller leverantör av säkerhetstekniska system utför arbete hos oss. Personuppgifter kan delas då vi har en lagstadgad skyldighet att dela med oss av personuppgifter till rättsväsende inklusive polis, eller annan part som gör anspråk på lagstadgad skyldighet eller driver rättsliga anspråk.

Inspelat material förvaras i normalfallet under 31 dagar, längre än så endast om vi misstänker att inspelat material innehåller t.ex. brottsliga handlingar som vi kan komma att behöva fastställa, utöva eller för att försvara ett rättsligt anspråk. När personuppgifter inte längre är nödvändiga för ovannämnda ändamål raderas de ur vårt system.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud med frågor, klagomål eller för att be om åtkomst/korrigering/radering av de uppgifter vi har om dig. Om en begäran innebär att vi måste överträda lagar, regler, yrkeskoder eller om det skulle visa sig vara omöjligt, medföra en oproportionell ansträngning eller bryta mot tystnadsplikten kan begäran nekas.

Vårt dataskyddsombud är vår VD och kan kontaktas via https://sakerhetsteknikab.se/kontakta-oss/, info@sakerhetsteknikab.se eller telefon 040 21 48 80.

Du har även rätt att göra en anmälan hos Datainspektionen om ni anser oss bryta mot lagar, regler eller avtal: www.datainspektionen.se/