Du kan känna dig trygg att anlita oss.
Vi är lätta att prata med. Vår tekniker har en dialog i tidigt skede, från det att vi tittar på jobbet till dess att vi lämnar över en färdig installation och visar hur den fungerar.

Dörrmiljöerna som behöver automatiseras varierar och oavsett om det är entré- källar- hiss- eller lägenhetsdörrar levererar vi en komplett och säker installation.
I de fallen det är en entrédörr som ska ha en enligt försäkringsbolagen godkänd låsning så tar vi hänsyn till att du kan låsa om dig.

Eftersom vi är märkesoberoende har vi möjligheten att använda det fabrikat och modell som är bäst lämpat för dörrmiljön.
Vi lagerför alltid maskiner och de vanligaste reservdelarna för att kunna utföra en installation eller reparation med kort varsel.
Oavsett var i Skåne det finns ett behov så är vi behjälpliga, vi utgår från Hässleholm och Malmö och vi finns aldrig långt borta när du behöver vår hjälp.

Our other business areas